Vývoj software

Nabízíme vývoj softwarových systémů na zakázku dle požadavků zákazníka. Specializujeme se na vývoj SCADA systémů, OPC systémů nebo nadřazených systémů MES a ERP nejen pro průmyslovou výrobu a skladování.

Nabízíme zpracování analýzy a návrhu pro konkrétní nasazení aplikací u zákazníka. Analýza a návrh obsahuje posouzení stávajících technologií a systémů, které zákazník používá a možnosti rozšíření či změn v závislosti na nových požadavcích. Z prvotní analýzy se dále čerpá během zpracování UML.

Pro vývoj aplikací používáme vlastní knihovny XCom.Net a PDS.Net, které podporují nejrůznější komunikační protokoly a pluginy. Pro příklad, knihovny podporují protokoly jako REST API, MQTT, AWS a pluginy, jako Oracle SQL, MS SQL, JSON, XML, SAP.

DCDSware

Struktura programového vybavení je čistě volba zákazníka a konkrétní implementace. Pro Vaši představu vezměme v potaz nadřazený výrobní systém. Tento systém se může skládat z několika celků. Hlavní část systému je software spuštěný, jako služba na serveru, což je dnes převážně instance Windows server. Služba na serveru sdílí a přijímá data s výrobními technologiemi, jako například PLC, IPC, roboty „vendor-specific“ systémy. Zpracovávaná data mohou být čtena a ukládána pomocí SQL databáze. Dále je možnost připojení „Fat“ klientů, např. jako rozhraní pro obsluhu a údržbu na dotykových panelech. Pro efektivní práci doporučujeme „Thin“ klienty, které jsou řešeny pomocí webového rozhraní, které není závislé na zařízení a operačním systému.

Grafická rozhraní pro zákazníka jsou vždy zvolena dle požadavků na náročnost obsluhy a údržby. U jednoduchých programových řešení, jako jsou například provázání PLC s již běžícím systémem zákazníka využíváme prosté, ale tím zároveň i přehledné CLI, jelikož při standardním provozu není nutný častý zásah. Pro případ, kdy je nutné k provozu systému obsluha, volí se WPF aplikace, jako skvělá volba GUI. Pro efektivní sledování výkonnosti výroby ze strany vedení výroby se volí webový prohlížeč.

Zkušenosti, kvalita, certifikáty
Zázemí silné firmy
Působíme po celém světě
Inženýrská řešení na klíč